2

Anställda

1

Plats

828

MSEK Omsättning

Stena Metal Inc. har utvecklats framgångsrikt under ett år då stålmarknaden har präglats av stora svängningar. Företaget har mer än fördubblat försäljningen och har vuxit på alla prioriterade marknader: USA, Europa, Latinamerika och Asien. Brasilien har alltid varit viktigt för Stena Metal Inc. som leverantörsland, och under året har bolaget stärkt banden med viktiga leverantörer av råmaterial och stål i halvfabrikat. Idag har Stena Metal Inc. affärsrelationer med ett växande antal brasilianska företag som kompletterar de råvaror som kommer från övriga företag inom Stena Metallkoncernen. Stena Metal Inc. står i ständig kontakt med leverantörer från andra länder för att kunna dra nytta av möjligheter när de uppstår.

Tack vare utmärkta kontakter med transportföretag kan kunder ta del av kostnadseffektiva leveranslösningar.

Med omtanke för leverantörer och kunder

Stena Metal Inc. är kontakten mellan leverantörer och kunder. Företaget hjälper sina producenter att hitta och förhandla med kunder och bistår i skeppning och finansiering av deras produkter. På senare tid har Stena Metal Inc. dragit ner på den traditionella handelsverksamheten och arbetar idag mer transparent med leverantörer och kunder. Detta strategiska beslut har resulterat i starkare band med både leverantörer och kunder.

Kunderna drar nytta av lång erfarenhet

På logistiksidan drar företagets partners nytta av de utmärkta kontakter som Stena Metal Inc. har med skeppsägare och andra transportföretag, vilket möjliggör kostnadseffektiva leveranslösningar. Även den stora erfarenheten av att hantera exportdokumentation och lagring gynnar kunderna.

Stena Metal Inc. bedriver internationell handel med skrot, tackjärn, järnsvamp, färdiga stålprodukter och petroleumkoks. Huvudkontoret ligger i Southport, Connecticut, i USA.

www.stenametalinc.com

VD Doug Fried