Styrelse

Dan Sten Olsson

Ordförande

Anders Jansson

VD och koncernchef

Lennart Jeansson

Avgående efter extra bolagsstämma oktober 2017

M Johan Widerberg

Mårten Hulterström

Per Kaufmann

Sten Jakobsson

Avgående efter extra bolagsstämma oktober 2017

Gustav A Eriksson

Joakim Rosengren

Tillträdande efter extra bolagsstämma oktober 2017

Carl von Schantz

Tillträdande efter extra bolagsstämma oktober 2017

Revisor

Johan Rippe

Auktoriserad revisor

Arbetstagarrepresentanter

Tonny Fogelqvist

Ordinarie

Peter Ernström

Ordinarie

Ronny Persson

Suppleant

Fabrice Angelini

Suppleant

Laddar innehåll...