Stenasfären

 

Stenasfären omfattar de tre av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB jämte hel- eller delägda dotterbolag till dessa. Det delägda bolaget Concordia Maritime AB (publ), är noterat på Nasdaq Stockholm och är till 52 procent ägt av Stena Sessan AB. Totalt sysselsätts 19 200 människor i Stenasfären. Den totala omsättningen uppgick till 56 700 MSEK*. Resultatet före skatt uppgick till 7 500 MSEK.

*Siffrorna avser perioden 1/1 2016-31/12 2016 – förutom Stena Metalls siffror som avser perioden 1/9 2016-31/8 2017.

Laddar innehåll...