258

Anställda

16

Platser

2 189

MSEK Omsättning

Stena Stål är en fristående leverantör som samarbetar med de stora stålproducenterna vilket gör att bolaget kan skapa erbjudanden utifrån kundernas behov. I en bransch där trenden går mot centralisering, har Stena Stål ett väl utvecklat nätverk, med 16 försäljningskontor och 13 lager för att finnas nära kunderna med en service i toppklass. Det delegerade affärsmannaskapet gör att filialchefer och säljare har en tät dialog med kunderna. Detta ger en helhetsbild av kundernas verksamhet och behov som i sin tur gör det möjligt att tillsammans förverkliga deras planer.

Nya digitala kanaler för affärer

Stena Stål introducerade under året en avancerad e-handelslösning genom webb-order.  I erbjudandet ligger, förutom bolagets egna lagerförda sortiment, också en direktuppkoppling mot europeiska samarbetspartners med säkrade logistikflöden. Kunderna får på så sätt tillgång till marknadens bredaste sortiment online. Under året har lösningen testats hos ett antal kunder där systemet är i drift. Under 2018 sker en bredare lansering av systemet. Genom digitaliseringen får Stena Ståls försäljningsorganisation bättre förutsättningar att ägna tid åt värdeskapande aktiviteter tillsammans med kunderna.

Rekrytering för uthållig lönsamhet

För att öka kundnöjdhet, nå nya kundgrupper och förstå nya önskemål och behov krävs en god kunskap om kunderna. Eftersom kundgrupperna förändras över tid, behöver Stena Ståls organisation också utvecklas med mångfald. För detta behövs en bredare rekryteringsbas och Stena Stål arbetar aktivt för att bli en attraktiv arbetsgivare för personer med kunskap från andra branscher och med andra erfarenheter. Dessa bidrar med nya perspektiv på allt från försäljning till ledarskap vilket är en förutsättning för att stärka en uthållig lönsamhet i en föränderlig värld.

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör med lager, produktion och försäljning på 15 platser i Sverige och en i norska Moss. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av balk, armering, rör, plåt, stångstål, rostfritt, aluminium, verktygsstål och legerat konstruktionsstål. Bolaget erbjuder också slittning och klippning av tunn- och bandplåt från rulle från Steel Service Center.

www.stenastal.se

VD Henrik Forsmark