152

Anställda

2

Platser

216

MSEK Omsättning

Stena Components tillverkar högkvalitativa industrikomponenter på två platser, Nybro och Molkom. Ett stort steg mot att ytterligare höja kvalitet och leveranssäkerhet gentemot kund är det automatiseringsarbete som Stena Components har inlett. Under året har bolaget investerat i ny teknik för tillverkningsprocessen i Molkom, vilket har gett effektivare produktion och högre leveranssäkerhet. För kunder som efterfrågar stora serier innebär detta att Stena Components stärker positionen som långsiktigt stabil partner.

Automatiseringen ger effektivare produktion och frigör resurser för mer komplexa arbetsuppgifter.

Automatiseringen har en stor potential när det gäller tillverkning av längre serier. Stena Components utvärderar ytterligare sätt att öka graden av automation i tillverkningen för att kunna frigöra resurser för mer komplexa arbetsuppgifter.

I Nybro har bolaget investerat i en maskin som gör det möjligt att kontrollmäta stora detaljer. Kunden har därmed tillgång till mätprotokoll från en tredjepartskalibrerad utrustning och uppföljningen av leveransens kvalitet kan på så sätt säkras.

Snabbare och säkrare affärer

Under året har bolaget ökat förutsättningarna för att anläggningarna i Nybro och Molkom i högre grad ska kunna täcka upp för varandra vid behov. Denna utveckling innebär bättre möjligheter till flexibilitet och stabilitet ur leveranshänseende.

Införandet av affärssystemet Monitor är uppskattat av många av bolagets kunder. Systemet ger en bättre kontroll på order- och produktionsflöde, och i och med att många kunder dessutom har samma affärssystem innebär den digitala orderhanteringen en ökad effektivitet.

Licensierad återförsäljare av specialstål

Toolox är ett lättbearbetat maskin- och verktygsstål som SSAB tillverkar. Med femton års erfarenhet av Toolox vid anläggningen i Nybro har Stena Components byggt upp en stor kompetens om både materialet och dess bearbetning. Stena Components fördjupar nu samarbetet med SSAB och blir den enda licensierade återförsäljaren i Sverige.

Via sina anläggningar i Nybro och Molkom erbjuder Stena Components avancerad verkstadskompetens och kundanpassade stålkomponenter genom precisionsskärning och CNC-bearbetning för Nordisk industri. Tillsammans med sina kunder utvecklar man ständigt tillverkningsprocesser och tjänster för att bättre kunna möta marknadens utmaningar.

www.stenacomponents.se

VD Jan Fjeldså