2 250

Anställda

162

Platser

12 402

MSEK Omsättning

Det blåser positiva vindar på samtliga fem hemmamarknader inte minst tack vare bra utveckling inom fordonsindustrin. För Stena Recycling har detta inneburit nya, spännande kundsamarbeten. Tjänsten Stena Resource Management innebär att Stena Recyclings medarbetare analyserar kundens produktionsmiljö och -processer för att föreslå förbättringar som frigör dolda värden.

Ju tidigare i processen detta sker, desto bättre. Genom att sortera vid källan maximeras kvaliteten på restfraktionerna och Stena Recycling hjälper därmed kunderna att realisera dolda värden som annars skulle gå till spillo. När Stena Recycling är med och utvecklar kundens processer minskar miljöpåverkan samtidigt som samhällets resurser kan användas på ett effektivare sätt.

Forskning som utvecklar morgondagens produkter

Stena Recycling driver ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med universitet och högskolor. Exempelvis kring återvinning av litium-jonbatterier där lyckade tester med termiska metoder för återvinning genomförts under året.

Stena Recycling hjälper kunderna att realisera dolda värden som annars skulle gå till spillo.

Professuren i industriell materialåtervinning som Stena finansierar på Chalmers Tekniska Högskola firade tio år under verksamhetsåret. Satsningen fortsätter, nu även med inriktning mot energiteknik.

Stena Nordic Recycling Center är invigt

I oktober invigdes Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Satsningen tar återvinning och återanvändning till en ny nivå, och säkerställer bland annat att fordonsindustrin lever upp till EU:s regler om att nytillverkade bilar ska kunna återvinnas till 95 procent. Stena Recycling har avtal med samtliga europeiska fordonstillverkare. Investeringen bidrar till att minska mängden restprodukter som läggs på deponi och anläggningens effektivitet är bättre än förväntat.

Även i danska Grenå invigdes i maj en anläggning som bidrar till att öka återvinningsgraden på bilar och andra komplexa produkter. Mer metaller tas till vara samtidigt som brännbara fraktioner sorteras ut för energiåtervinning.

Framgångsrik integration av IL Recycling

Förvärvet av IL Recycling innebär en ökning av antalet anläggningar och medarbetare i Sverige och Polen (med IL Recyclings dotterbolag First Recycling på den polska marknaden). Tack vare köpet kan Stena Recycling erbjuda kunderna ett bredare och starkare erbjudande. Integrationen har varit framgångsrik och gjort Stena Recycling till en större aktör inom plast och papper. IL Recyclings tidigare kunder kan nu också erbjudas en mer komplett avfallslösning.

Ständig utveckling av medarbetare

Stena Recycling arbetar löpande med att kartlägga aktuella och förväntade behov för att kunna erbjuda en ständig utveckling av ledare och medarbetare. Under året har Recyclingbolagen exempelvis förstärkt kompetensen inom produkt- och materialkunskap samt ledarskap för att kunna erbjuda ökad kundnytta.

Stena Recycling bedriver återvinningsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen med ett nätverk på drygt 160 anläggningar. Med kostnadseffektiva lösningar återvinns avfall från hela samhället med helhetslösningen Stena Solutions. Avfallsslagen som hanteras och återvinns är Järn och metall, Papper och plast, Farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. I erbjudandet ingår relaterade tjänster som internlogistik, utbildning, statistik och säkerhetsrådgivning.

Chef Affärsområde Återvinning
Staffan Persson

Landchefer
Sverige Kristofer Sundsgård
Norge Max Trandem
Danmark Ulf Arnesson
Finland Staffan Persson (tf)
Polen Lars Ibsen

VD Stena Metal International Thomas Andersson