102

Anställda

1

Plats

1 264

MSEK Omsättning

Inom fordonsindustrin utvecklas aluminium till en allt viktigare råvara. Fordonstillverkarna vill erbjuda säkrare fordon som dessutom har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Då är aluminiumets egenskaper såsom lätt, starkt, formbart och korrosionsbeständigt en stor tillgång. Det faktum att aluminium dessutom är möjligt att återvinna hur många gånger som helst med en mycket låg energiförbrukning, är värdefullt i en cirkulär ekonomi. Huvuddelen av allt aluminium som Stena Aluminium framställer används som råvara i gjutna komponenter för fordonsindustrin.

Nya rekord för flytande aluminium

Sedan tio år tillbaka erbjuder Stena Aluminium flytande aluminium som levereras till kundens gjuteri för omedelbar användning i produktionen. Därmed minskar såväl kundens energiförbrukning som utsläpp av koldioxid tillsammans med ett antal ekonomiska fördelar. Under året har bolaget passerat 2 000 leveranser av flytande aluminium, vilket innebär att 4 000 ton koldioxidutsläpp har undvikits. 2016-2017 innebar också nytt rekord för antalet flytande leveranser under ett år, 335 leveranser.

Saltslagg är ett avfall från smältprocessen vid framställningen av återvunnet aluminium. Tack vare en effektivare råvaruanvändning har mängden saltslagg reducerats med över tio procent under det gångna året. Ett nytt samarbete med leverantören för hantering av saltslaggen har dessutom säkerställt en bättre cirkulär lösning av avfallet. Saltet i saltslaggen återvinns och går tillbaka till användning i Stena Aluminiums produktion igen, och den aluminiumoxid som återstår blir en resurs för tillverkning av cement.

Omfattande satsningar på logistik och miljö

Som ytterligare ett led i arbetet med att utvecklas till en än mer långsiktigt hållbar och effektiv aluminiumproducent, invigdes under verksamhetsåret etapp ett för nya och större materialhallar. Att kunna hantera merparten av råvaran inomhus vägg i vägg med smältverket ger väsentligt färre och kortare interntransporter, vilket minskar påverkan på miljö och effektiviserar hanteringen. Den nya materialhallen minskar dessutom buller och ger en bättre och säkrare arbetsmiljö. Andra etappen av de nya materialhallarna inleds under verksamhetsåret 17/18.

Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Kunderna finns inom aluminiumgjutningsindustrin i norra Europa. Bolaget erbjuder också teknisk support, utbildning samt tjänster inom metallurgi, material och process. Verksamheten bedrivs i Älmhult med ett säljkontor i danska Kolding.

www.stenaaluminium.com/sv

VD Fredrik Pettersson